top of page

Zásady používání výrobků BERAM

Ošetření nábytku v domácích podmínkách lze pouze za použití námi doporučeného oleje. Neodborné ošetření
ze strany objednatele může být důvodem pro neuznání záruky.

Masivní nábytek „BERAM“ není vhodný pro exteriérové použití a ke své plné funkčnosti musí být umístěn v interiéru s teplotou v rozmezí 10–35 °C a s relativní vlhkostí vzduchu  v rozmezí 35–70 %.

Dřevěný nebo dýhovaný nábytek v průběhu času může měnit odstín povrchu. V závislosti na míře UV záření dopadajícího na povrch lze předpokládat mírné barevné odchylky. Tyto odchylky jsou běžným projevem

a nemohou být předmětem reklamace. Dřevěný nábytek by neměl být umístěn v těsné blízkosti otopných těles.

Tyto zásady jsou zcela v souladu s bežným užíváním masivního nábytku v obecném pojetí.

bottom of page